DRONET je unikátní centrum pro inovativní firmy v Plzni, které naleznete v areálu DEPO 2015. Záměrem města je vytvořit
podmínky pro vznik nových a růst již existujících firem, které působí v oblasti inovačního průmyslu – drony a kybernetika.

3 dobré DŮVODY, proč zde BÝT

Novinky